Polityka prywatności


Firma Senterm Mariusz Senator przetwarza dane osobowe swoich klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pozyskiwanie danych osobowych

Senterm Mariusz Senator pozyskuje dane osobowe w sposób tradycyjny tzn. poprzez bezpośredni kontakt z klientem w chwili korzystania z oferowanych przez nas usług oraz w momencie korzystania ze strony internetowej naszej firmy (wysyłanie maila za pośrednictwem formularza kontaktowego). Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies, które mogą być tworzone w trakcie korzystania z naszej strony internetowej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma: Senterm Mariusz Senator z siedzibą w 92-611 Łódź ul. Słonimskiego 10a. Kontakt z administratorem danych można uzyskać telefonicznie (tel. 576 587 280) lub mailowo (serwis@senterm.pl)

Cel przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji zleconych usług oferowanych przez firmę Senterm,
 • realizacji zamówień złożonych w naszej firmie,
 • udzielenia odpowiedzi na wpływające do nas prośby i zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • wykonanie umowy/zamówienia/zlecenia pomiędzy Senterm Mariusz Senator, a Klientem – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient;
 • marketing usług firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą (Klienta)
 • przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes firmy.

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z powyższym opisem.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Przekazywanie Twoich danych innym podmiotom

Uzyskane od Klienta dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z naszą firmą np. podwykonawców, operatorów systemów płatności, firm kurierskich, firm hostingowych czy serwisu oprogramowania. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracując, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (sądy, policja, CEPIK itp.).

Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (dane administratora znajdują się w punkcie „Administrator danych”).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy serwis@senterm.pl lub tel. (tel.576 587 280 ).